Key Growth skapar arbetsmöjligheter för kvinnor i Rio
Sv
Key Growth skapar arbetsmöjligheter för kvinnor i Rio

Key Growth är ett projekt som Key Solutions genomför tillsammans med mödrahemmet Abrigo Rainha Sílvia. Genom projektet har hemlösa gravida kvinnor och småbarnsmammor i Rio de Janeiro fått arbetslivserfarenhet och möjligheten att praktisera. Syftet med Key Growth är att ge kvinnorna och deras barn förutsättningar för en självständig och självförsörjande framtid.

Stefan Martinsson, en av Abrigos grundare, kom till Rio de Janeiro 1987 som sjömanspräst och konsul vid svenska generalkonsulatet. En kort tid efter hans ankomst inträffade en händelse som skakade om Brasilien och resten av världen. Elva gatubarn sov på en kyrktrappa i stadens centrum när en bil gled upp framför kyrkan varefter en skottlossning skedde mot de sovande barnen. Nio av barnen dödades, men en pojke lyckades undkomma och kom ihåg bilens registreringsnummer. Det visade sig att den tillhörde en polisman som hade åkt i bilen tillsammans med tre andra poliser. I den chockvåg som följde av händelsen ville flera regeringar och kyrkor hjälpa till, även från Sverige.

– Ofta bestod hjälpen mer av sentimentalitet än genomtänkta program. Jag var själv med på plats och traskade alltmer modlös omkring bland hjälparbetare som delade ut leksaker och matpaket utan en tanke på vad som skulle kunna förändra barnens framtid. Just när jag kände att jag inte kunde engagera mig i något jag inte trodde på träffade jag några kvinnor i en kåkstad. Jag frågade dem: “Hur hjälper man gatubarn?” och fick svaret “Genom att hjälpa deras mammor att ta hand om dem”, berättar Stefan.

Det var ett viktigt svar. Svenska kyrkan och SIDA gick in med stöd till ett projekt som Stefan tagit fram: att bygga upp en verksamhet för hemlösa gravida kvinnor och småbarnsmammor. Målet var att upptäcka sina möjligheter och bli självförsörjande. Genom Abrigo får kvinnorna utbildning och stöd för att stärka deras självförtroende och göra dem självständiga.

Stefan beskriver hur det gick till när Abrigo först fick kontakt med Key Solutions, och de projekt som genomförts:

– Key Solutions kom till Abrigo genom en av de tillfälligheter som förändrar. Ett besök ledde till ett samarbete genom vilket vi byggt upp en köksträdgård och en fruktträdgård (“Key Garden”). Därefter startade ett nytt projekt med en satsning på solceller (“Reach Greatness Sunpark”), något som i det soliga Brasilien är en närmast okänd företeelse, samtidigt som elen är dyr. Key Solutions bekostade installationen och vi har nu minskat våra elkostnader med 200 000 kronor per år.

Key Growth är det tredje projektet som Key Solutions genomfört tillsammans med Abrigo. Genom Key Growth har Abrigo med stöd av Key Solutions erbjudit praktiktjänster för kvinnor som fått en yrkesutbildning av Abrigo.

Sophie Sörkvist, projektledare i Key Solutions, har varit med och bedrivit Key Growth:

– Key Growth och de andra projekten som vi genomför tillsammans med Abrigo ligger oss på Key Solutions mycket varmt om hjärtat. Det är fantastiskt hur vi genom vårt dagliga arbete i Sverige kan generera möjligheter för kvinnorna i Rio!

En praktiktjänst och en yrkesutbildning är de största faktorerna för att, som ung kvinna, få ett fast arbete i området. Samtidigt ger inte praktiktjänster en lön som kan försörja kvinnorna och deras barn. Projektets syfte är således att ge kvinnorna ett stöd som gör att de kan komma in i arbetslivet och få förutsättningar för att bli självförsörjande och självständiga.

– Key Solutions insats har framför allt handlat om att ekonomiskt hjälpa kvinnorna under praktiken. Vi har haft goda erfarenheter, och hämtat både kunskap och inspiration. Jag hoppas på fler samarbetsprojekt med Key Solutions. Det finns mycket som vi har gemensamt, inte minst i tanken att finna nya lösningar, våga ställa krav, ge uppmuntran och skapa en “vi-känsla“, fortsätter Stefan.

Key Growth är ett av de CSR-projekt som Key Solutions bedriver, och ett stort fokus för företaget är att genom dessa projekt ge till dem som kommer från tuffare förutsättningar än vad vi har i Sverige. Förhoppningen är nu att kvinnorna som deltagit i Key Growth ska bli självförsörjande och ha möjligheten att skapa en ljus framtid tillsammans med sina barn.

– Under de drygt 30 år jag följt arbetet på Abrigo har drivkraften alltid varit att våga ta nya utmaningar, finna nya vägar och framför allt: att inte göra det som en hjälpinsats för behövande. Utan i stället tillsammans med dem, i varje steg och varje utmaning, och att låta människor upptäcka sina möjligheter, avslutar Stefan.

Om Abrigo Rainha Sílvia

Abrigo Rainha Sílvia, Drottning Silvias mödrahem, grundades 1989 i Rio de Janeiro med stöd av Svenska kyrkan. Verksamheten är en fristad som hjälper utsatta kvinnor och deras barn med syftet att stärka kvinnornas självförtroende, självförsörjning och självständighet. Förutom mödrahemmet så driver verksamheten också ett härbärge, en förskola, en gynekolog- och tandläkarklinik, ett center för familjerådgivning, samt en kyrka.
Läs mer om Abrigo Rainha Sílvia

Om Key Care

Key Care är Key Solutions välgörenhetsstiftelse där företagets medarbetare och kunder driver projekt som syftar till att göra skillnad för människor i vår omvärld. Genom stiftelsen har Key Solutions bland annat samarbetat i flera projekt med mödrahemmet Abrigo Rainha Sílvia i Rio de Janeiro. I det senaste gemensamma projektet Key Growth hjälper Key Solutions och Abrigo mödrahemmets kvinnor ut i arbetslivet med målet att de ska kunna skapa ett självständigt liv.
Läs mer om Key CareTillbaka Next Article
We Use Cookies
Our website uses cookies to ensure you get the best experience while you’re here!