Följ Oss
Sv

En av Sverige och Europas
bästa arbetsplatser 6 år i rad

Sveriges Bästa Arbestplatser
20 13
Sweden
Sveriges Bästa Arbestplatser
20 14
Sweden
Sveriges Bästa Arbestplatser
20 15
Sweden
Sveriges Bästa Arbestplatser
20 16
Sweden
Sveriges Bästa Arbestplatser
20 17
Sweden
Sveriges Bästa Arbestplatser
20 18
Sweden
courage
Courage to follow your convictions and think outside the box.
courage
Courage to follow your convictions and think outside the box.
courage
Courage to follow your convictions and think outside the box.
courage
Courage to follow your convictions and think outside the box.

Årets Inspirerande Ledarskap 2018

Sveriges Bästa Arbetsplats

Våra medarbetare säger ofta att dem har utvecklat sina professionella och personliga kompetenser till en nivå de inte trodde var möjligt. För att se till att alla våra anställda ständigt utvecklas under sin karriär, har vi löpande utbildningar och uppföljningar inom vår Key Business School.

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom områden från målsättning till ledarskap och allt däremellan.

Att erkännas som en av Sveriges och Europas bästa arbetsplatser är också en bekräftelse på att vi tillsammans som företag för något annorlunda, nytt och fantastiskt år efter år.

Är du redo att bli
en del av Key?