De är Sveriges Ledarskaps-visionärer 2018!
Följ Oss
Sv
De är Sveriges Ledarskaps-visionärer 2018!

Miljontals medarbetare på arbetsplatser i över 50 länder deltar årligen i Great Place to Works undersökningar. Syftet med undersökningarna är att ta del av medarbetarnas åsikter för att få förståelse kring vad som skapar bra arbetsplatskulturer. Någon större arbetsplatsstudie och employer branding-utmärkelse går inte att hitta.

För Sveriges del har listan publicerats i 16 år där även personer som utmärkt sig särskilt i arbetet för en framgångsrik företagskultur prisas. Genom sitt arbete visar de att värderingsdrivna företagskulturer inte skapas av HR utan även av ledare och medarbetare.

Efter att ha mottagit nomineringar från organisationer i hela Sverige och presenteras nu 2018 års vinnare av Great Place to Works 3 hederspriser: Årets kulturbärare, Årets inspirerande ledarskap och Årets HR-personlighet.

"Vi är stolta över att presentera dessa lysande förebilder och visionärer inom ledarskap, som alla på sitt sätt gjort underverk för sin organisations kultur. Dessa personer att visar ledarskap inte är en position utan ett personligt ansvar” säger Maria Grudén, CEO på Great Place to Work i Sverige.

“Arez får människor att utvecklas och nå höjder de inte trodde var tänkbara, genom att låta dem vara sig själva och uppnå sin fullaste potential. Han bevisar dagligen att det inte alltid är de som står längst fram i ledet som får alla att springa, utan snarare den som får med alla genom att stå längst bak.”– Anders Bärring, Styrelseordförande på Key Solutions.

Om Great Place to Work: Great Place to Work® Institute är ett undersöknings- och konsultföretag som arbetar med att förbättra arbetsplatser. Företaget är verksamt i cirka 50 länder och har cirka 500 anställda. Varje år delar de bland annat ut kvalitetsutmärkelsen “Sveriges bästa arbetsplatser som baseras på organisationernas resultat medarbetarundersökningen Trust Index© och kulturprofilen Culture Audit.

De olika organisationerna som deltar i Great Place to Works undersökningar är nationella och internationella, stora som små och är etablerade inom olika branscher. Google, Microsoft och American Express är några av de företag som ingår i Great Place to Works samarbete. 

Tillbaka Next Article