Utmärkelsen: ”Kärnan i verksamheten är att skapa kundrelationer i världsklass”
Sv
Utmärkelsen: ”Kärnan i verksamheten är att skapa kundrelationer i världsklass”

Key Solutions har blivit tilldelade utmärkelsen Trygg Kundkontakt för femte året i följd. Bakom Trygg Kundkontakt står Kontakta, en intresse- och branschorganisation som genom utmärkelsen vägleder konsumenter till företag som bedriver en seriös försäljning via telefon och digitala kanaler.

För att få kvalitetsmärkningen Trygg Kundkontakt behöver verksamheten bland annat efterleva Kontaktas affärsetiska riktlinjer och stadgar, ha ett bra kundbemötande och en god arbetsmiljö. Genom att lägga ett stort fokus på kunddialoger, kunduppföljning och arbetsmiljöfrågor, strävar Key Solutions efter att säkerställa en positiv helhet som utmynnar i kvalitativa kundsituationer.


– Att skapa goda dialoger med våra kunder är kärnan i vår verksamhet. Vårt mål är att erbjuda ett professionellt och tryggt bemötande som skapar positiva upplevelser för kunderna, säger Emma Rutgersson, Sales Manager på Key Solutions.

En utvecklande och stöttande arbetsmiljö

Key Solutions arbetar efter synsättet att en väl utformad arbetsmiljö är avgörande för att medarbetare ska kunna leverera god kundservice. För att ge ett effektivt stöd till medarbetarna och samtidigt forma en stark företagskultur sker majoriteten av Key Solutions rekryteringar till ledningspositioner internt. På så vis besitter ledningen en grundläggande förståelse för medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter och behov.

– Vi lägger ett stort fokus på att utveckla medarbetare så de känner sig trygga i kundsituationer. På individnivå kan det handla om att erbjuda verktyg inom självledarskap, och på gruppnivå en stor variation av gemensamma aktiviteter som stärker teamandan, berättar Simon Agi, Sales Manager på Key Solutions.

När det kommer till gruppaktiviteter kombineras ofta nytta med nöje. På konferenser kan exempelvis utbildning inom försäljning följas upp med att medarbetarna grillar tillsammans. Genom att få medarbetarna att trivas på arbetsplatsen och känna sig trygga i sin roll får de förutsättningar för att lyckas med sina kundsamtal.

– Ett väl utformat stöd är en förutsättning för att kunna göra det så bra som möjligt i mötet med kunden. Om jag själv känner mig positiv är det enklare att föra över den känslan till kunden, fortsätter Emma.

”Vi arbetar med produkter som vi tror på”

Key Solutions lägger stor vikt vid vilka varumärken och produkter företaget arbetar med. Ett grundläggande förhållningssätt är att tillhandahålla erbjudanden som är genomtänkta och skapar mervärde för kunderna.

– Generellt sett tackar vi nej till samarbeten där rätt erbjudande för kunder såväl som medarbetare saknas. Vi arbetar endast med produkter som vi står bakom och som vi vet har potential att förbättra våra kunders tillvaro, menar Simon.

Kunduppföljning i fokus

För att upprätthålla en trygg kundkontakt är Key Solutions interna verktyg för kunduppföljning centrala. Alla kunder som företaget säljer till får möjlighet att betygsätta säljaren genom en kundenkät som utmynnar i företagets NKI (Nöjd Kund Index).

– Fokus ligger på att skapa så goda relationer som möjligt, oavsett utfall. Målsättningen är att lämna kunderna i ett så positivt tillstånd som möjligt, och därigenom också säkerställa att de vill ha framtida kontakt med den uppdragsgivare vi jobbar med, säger Simon.

Varje år har utvärderingar och förbättringar skett baserat på resultatet i företagets NKI. Målet för organisationen framöver är att fortsätta arbeta hållbart och ta nya steg med kunduppföljningen.

– Målet för 2024 är att bli ännu bättre på hur vi jobbar med den feedback vi tar emot, och arbeta med den mer effektivt i säljorganisationen, avslutar Simon.

 

Om Kontakta

Kontakta är en bransch- och intresseorganisation som företräder företag inom kundservice och försäljning på distans, via telefon och digitala kanaler. Organisationens syfte är att verka för ett bra klimat mellan konsumenter, samhälle och de företag som arbetar inom dessa områden. Kontakta delar årligen ut Trygg Kundkontakt, en kvalitetsmärkning med syftet att vägleda konsumenter och kunder till företag som erbjuder seriös försäljning och kundservice. 
Läs mer om Kontakta

Om Key Solutions

Key Solutions arbetar med sälj- och marknadsföringslösningar med fokus på kvalité, försäljning och varumärkesbyggande. Koncernen består av över 200 medarbetare som dagligen hjälper några av Sveriges största och mest välkända företag. Key Solutions har lokala kontor i Stockholm, Göteborg och Västerås, med påbörjad utlandsexpansion.
Läs mer om Key Solutions

Tillbaka Next Article
We Use Cookies
Our website uses cookies to ensure you get the best experience while you’re here!