Talangutveckling och sund försäljning – två nycklar för att skapa en bra arbetsplats
Sv
Talangutveckling och sund försäljning – två nycklar för att skapa en bra arbetsplats

Sund försäljning och talangutveckling är två viktiga faktorer som varit bidragande till att Key Solutions utsetts till En av Sveriges bästa arbetsplatser tio år i rad. I denna artikel går vi in mer på hur dessa områden hänger ihop och det arbetssätt som ligger bakom framgångarna.

Vad innebär “sund försäljning”?

På Key Solutions arbetar medarbetarna kundorienterat med målsättningen att skapa långsiktiga relationer och nöjda kunder. Key Solutions hjälper sina kunder med rådgivning inom försäljning, rekrytering, konsultation och organisationsutveckling. I kundkontakten utgår medarbetarna från affärsetiska riktlinjer och strävar efter att ha ett gott bemötande, samt att hantera klagomål på ett professionellt sätt om de uppstår.

“Sund försäljning för oss på Key Solutions innebär goda relationer med våra kunder och samarbetspartners. Målet med våra kundmöten är att båda parterna ska få en känsla av win-win och att alla inblandade fått ut mycket mer än vad de hade kunnat få på egen hand.” Säger Karl Nizhad, Sales Director på Key Solutions.

Arbetet har bland annat lett till att Key Solutions tilldelats utmärkelsen Trygg Kundkontakt av bransch- och intresseorganisationen Kontakta som uppmärksammar företag som bedriver en seriös och trygg försäljning. Vidare så innebär utmärkelsen att Key Solutions följer Kontaktas stadgar och att personer i ledande positioner genomgått Kontaktas introduktionsutbildning.

Key Solutions satsning på talanger

För att kunna arbeta helhjärtat och framgångsrikt utifrån kundens behov krävs det kunniga och duktiga medarbetare som vill utvecklas på ett personligt plan. Key Solutions lägger därför mycket resurser på att utveckla talanger och att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs och kan uppnå sin fulla potential.

“Satsningen på medarbetarna ger också positiv effekt för kunderna och på intäktssidan. När det skapas en företagskultur som är öppen och fokuserad på personlig utveckling, så får medarbetarna en bra grund att stå på i sitt arbete. Det gör Key Solutions till en arbetsplats där medarbetarna älskar att jobba samtidigt som kunderna är nöjda.
” Säger Linnea Strand, Human Resources Manager på Key Solutions.


Tre grundbultar i Key Solutions företagskultur är personlig utveckling, försäljning och ledarskap. Företagets utbildningssatsning
Key Business School fyller en viktig funktion för att stärka kulturen på arbetsplatsen, då medarbetarna i utbildningen lär sig grunderna inom försäljning och projektledning samtidigt som de ges möjligheten att utvecklas på ett personligt plan.

I och med den interna utbildningssatsningen finns det inga krav på tidigare utbildning för att söka jobb hos Key Solutions. Företaget har stor tillit till att Key Business School ger medarbetarna de färdigheter som krävs och fokus vid nyrekryteringar handlar i första hand om den sökandes engagemang och vilja att utvecklas. Detta gör att företaget kan fånga upp talanger som kanske inte fått chansen tidigare men som besitter potentialen att bli skickliga inom yrket.

Genom utbildningen och arbetet växer nya ledare fram inom den egna organisationen som blir ambassadörer för företagets kultur – en viktig faktor till att Key Solutions blivit utsedda till En av Sveriges bästa arbetsplatser tio år i rad. 

Tillbaka Next Article
We Use Cookies
Our website uses cookies to ensure you get the best experience while you’re here!