Key Solutions samarbete med Telia: Nycklar för ett långvarigt partnerskap
Sv
Key Solutions samarbete med Telia: Nycklar för ett långvarigt partnerskap

Key Solutions firar 15 år och det är tack vare alla fantastiska medarbetare, kunder och samarbetspartners som resan har varit möjlig. För att uppmärksamma detta publiceras en serie intervjuer med personer som representerar olika perspektiv kring företaget. I denna artikel får du en inblick i samarbetet mellan Key Solutions och Telia.

En av framgångsfaktorerna bakom Key Solutions 15-åriga resa är det goda samarbetet med företagets olika partners. Telekomföretaget Telia är en företagspartner som Key Solutions samarbetat med under flera år. Två av Telias medarbetare, Danial Jebeli, Channel Manager, och Evelina Ljungquist, Sales Project Manager, delar här med sig av några nycklar till det långvariga partnerskapet med Key Solutions.

Det finns enligt Danial och Evelina flera anledningar till att deras samarbete med Key Solutions varit framgångsrikt. Först och främst lyfter de resultaten som företagen uppnått tillsammans.

I rollen som Channel Manager har Danial haft ett nära samarbete med Key Solutions och bland annat följt upp säljarnas prestationer och resultat: ”Key Solutions är en värderad partner som representerar Telias varumärke med bravur. De har varit väldigt duktiga på att skräddarsy helhetslösningar och paketerade lösningar till hushållen, vilket lett till ökad kundnöjdhet.”

Evelina minns särskilt tillbaka på föregående års sportförsäljning som hon menar stuckit ut: ”De försäljningsnivåer som uppnåddes är mycket imponerande – en prestation som jag är jättestolt över!” 

Båda lyfter den goda kommunikationen som en röd tråd i samarbetet. Det har från båda parter funnits en lyhördhet och öppenhet som de uppskattat. ”Vi har en väldigt transparent relation till ledning och kontaktpersoner i Key Solutions, vilket varit en nyckelfaktor till det goda samarbetet”, berättar Danial.

Danial beskriver att Telia har ett behov av flexibilitet vilket Key Solutions medarbetare levt upp till. I arbetet kan det uppstå oväntade händelser, och det är ofta då ett team sätts på störst prov. Danial lyfter hur Key Solutions säljare imponerat på honom: ”Det som verkligen sticker ut är säljarnas positiva inställning, och deras förmåga att tackla utmaningar som uppstår.”  

Under samarbetet har det funnits en strävan efter att gemensamt finna lösningar och leta efter förbättringar. Evelina poängterar vikten av att alla i ett projekt drar åt samma håll: ”Jag vill lyfta hur vi tillsammans haft ett helhetsperspektiv när vi utformat arbetet. Vi har justerat, vridit och vänt på arbetsområden och tillvägagångssätt för att hela tiden göra det lite bättre.”

Evelina lyfter även betydelsen av att ha en samsyn gällande vilka mål som ska uppnås och hur det ska ske. En tydlig målsättning och en gemensam ambition kring hur mål ska uppnås har enligt henne och Danial resulterat i ett lönsamt och långvarigt samarbete.

Avslutningsvis vill Evelina och Danial gratulera alla medarbetare på Key Solutions till företagets 15-årsjubileum. De är imponerade av byråns prestationer och ser fram emot att fortsätta resan tillsammans: ”Jag ser fram emot att ta våra projekt till nästa nivå!", säger Evelina. Danial delar samma optimism: ”Jag tror det finns mycket mer gott vi kan utföra tillsammans. Fortsätt göra ett bra arbete, jag hoppas att vi ses framåt!”

Om Telia
Telia är ett av Europas ledande telekomföretag som dagligen möter miljontals kunder i ett av världens mest uppkopplade länder. Som en knutpunkt i det digitala landskapet möjliggör Telia för människor, företag och samhällen att dygnet runt få tillgång till det som är viktigt för dem.

Läs mer om Telia

Om Key Solutions
Key Solutions arbetar med sälj- och marknadsföringslösningar med fokus på kvalité, försäljning och varumärkesbyggande. Koncernen består av över 200 medarbetare som dagligen hjälper några av Sveriges största och mest välkända företag. Key Solutions har lokala kontor i Stockholm, Göteborg och Västerås, med påbörjad utlandsexpansion.

Key Solutions firar 15 år – här kan du se en tillbakablick på företagets höjdpunkter och framsteg!

Tillbaka Next Article
We Use Cookies
Our website uses cookies to ensure you get the best experience while you’re here!