15 år av tillväxt: Säljchefen Simon delar med sig om sin resa på Key Solutions
Sv
15 år av tillväxt: Säljchefen Simon delar med sig om sin resa på Key Solutions

Key Solutions firar 15 år och det är tack vare alla fantastiska medarbetare, kunder och samarbetspartners som resan har varit möjlig. För att uppmärksamma detta publiceras en serie intervjuer där du får möta personer som representerar olika perspektiv kring företaget och höra deras unika berättelse.

Simon Agi är en av de mest erfarna säljcheferna på Key Solutions. I sitt dagliga arbete leder han flera team i Göteborg och ansvarar för Key Solutions försäljning. Med sina 10 år i företaget har han sett både företagets tillväxt och utveckling. 

I denna intervju delar han med sig av sin vardag och vad som skett under hans tid på Key Solutions. Han bjuder också på en framtidsspaning med det som han tror kommer vara de viktigaste fokuspunkterna de kommande åren för dig som jobbar inom försäljning.

– När jag började arbeta som säljare på Key Solutions i Göteborg för 10 år sedan hade vi ett kontor med 15–20 medarbetare nere vid centralstationen. Bara det ena av de två nya kontoren i staden är fyra gånger så stort som det gamla. Vi har vuxit mycket som organisation och är otroligt många fler medarbetare idag än när jag började, berättar Simon.

Glädje och gemenskap
När Simon får frågan om vad han uppskattar mest med sitt arbete på Key Solutions lyfter han möjligheten att arbeta med kollegor som delar samma värderingar och mål:

– Det som jag tycker är bland det roligaste med tillväxten är att trots att vi vuxit så mycket så har vi ändå behållit samma kärnvärderingar som fanns när jag började. Även om organisationen och allt runtomkring blivit mycket större är det samma grund som vi står på.

Förutom kollegorna har Simon två andra glädjespridare på kontoret i form av hans två hundar. Han lyfter den familjära känslan, starka gemenskapen och stödet från teamet runt honom som viktiga faktorer till att han trivs så bra på jobbet. Dessutom betonar Simon möjligheterna till personlig utveckling som Key Solutions erbjuder:

– Möjligheterna till utveckling är superstora, det finns nog inget tak för hur mycket du kan utvecklas. För mig har det i alla fall varit så att jag känt att det hela tiden hänt mycket och varit en positiv process. Jag tror det hänger ihop med att jag har likasinnade personer runt mig som jag kan bolla idéer med. 

Långvariga kundrelationer
En av anledningarna till att säljavdelningen lyckats växa under dessa år är, enligt Simon, organisationens förmåga att bygga och underhålla starka och långvariga relationer med sina uppdragsgivare:

– Vi vill förstå oss på uppdragsgivarna – deras verksamhet, målsättningar och vad de vill uppnå. Deras mål blir våra mål, så det handlar mycket om att lyssna, och att förstå deras behov och önskemål.

Allt eftersom Simon tagit nya kliv i sin karriär har han fått utökat förtroende i Key Solutions. Idag har han en nära dialog med flera av företagets uppdragsgivare där han är delaktig i att hitta nya vägar framåt. Vad gäller försäljningen som bedrivs har Simon en klar bild över vad det är han vill åstadkomma:

– Jag vill att alla kunder vi hjälper ska känna att det inte finns någon tvekan om att köpa igen om vi får möjligheten att hjälpa dem till ett nytt köp. Har jag gjort ett bra intryck och en bra köpupplevelse vid första mötet med kunden kommer det inte vara någon fråga för denne att köpa en gång till.

Spaning: tre fokuspunkter för framtidens försäljning
När det kommer till nycklar för att lyckas med försäljningen i framtiden lyfter Simon tre centrala områden:

1. Fortsätta skapa positiva kundupplevelser. Simon betonar vikten av att behålla den personliga servicen och att ha en nära dialog med uppdragsgivare.

2. Anpassa sig till den pågående digitaliseringen – ta del av dess möjligheter, och samtidigt behålla det personliga mötet.

3. Använda data i högre utsträckning för att skapa ökat kundvärde.

Om Key Solutions
Key Solutions arbetar med sälj- och marknadsföringslösningar med fokus på kvalité, försäljning, resultat och varumärkesbyggande. Koncernen består av över 200 medarbetare som dagligen hjälper några av världens största och mest välkända företag som bland annat Google, Telia, EON och Hedvig med sin kundtillväxt och har levererat över 1 miljon kunder.

Key Solutions har 12 år i rad blivit utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av Great Place to Work Institute. Man har idag lokala kontor i Stockholm, Göteborg och Västerås och har nyligen påbörjat en internationell utlandsexpansion av verksamheten.

Läs mer om Key Solutions

Tillbaka Next Article
We Use Cookies
Our website uses cookies to ensure you get the best experience while you’re here!