Key Solutions kundservice prisas
Sv
Key Solutions kundservice prisas

För fjärde året i rad tilldelas Key Solutions utmärkelsen Trygg Kundkontakt av bransch- och intresseorganisationen Kontakta. Syftet med Trygg Kundkontakt är att vägleda konsumenter till företag som bedriver seriös försäljning via telefon och digitala kanaler.

För att få utmärkelsen Trygg Kundkontakt behöver företaget bland annat efterleva Kontaktas affärsetiska riktlinjer och stadgar, erbjuda en god arbetsmiljö och ha genomfört Kontaktas introduktionsutbildning.
Läs mer kvalitetsmärkningen Trygg Kundkontakt

– Key Solutions strävar dagligen efter att erbjuda bästa möjliga service där kunderna känner sig nöjda med oss som partner. Vi är därför stolta över att ta emot Trygg Kundkontakt för fjärde gången. Utmärkelsen är ett kvitto på att vårt arbete ger fina resultat, säger Zammi Strömblad, Learning & Development Partner på Key Solutions.

Som ett led i att skapa och upprätthålla god kundservice har Key Solutions fått förtroendet att delta i en projektgrupp vars uppdrag är att uppdatera Kontaktas etiska riktlinjer. Arbetet syftar till att stärka konsumenters och företags skydd vid försäljning över telefon mot B2C och B2B.

Fem riktlinjer för att skapa en positiv kundupplevelse

Det finns några grundläggande principer som är viktiga för att bedriva seriös försäljning och uppnå trygg kundkontakt. Här är fem riktlinjer som Key Solutions arbetar utefter för att skapa en positiv kundupplevelse.

1. Utgå från kundens behov

För att skapa en positiv kundupplevelse är det viktigt att utgå från kundens behov. Det är också en förutsättning för att ta fram skräddarsydda lösningar som verkligen gynnar kunden. Om kunden upplever att företaget tar sig tid att möta dennes behov leder det ofta i sin tur till ökad kundnöjdhet.

2. Affärsetik med transparens i fokus

När företag bedriver kundkontakt på ett etiskt och ansvarsfullt sätt utvecklas kundrelationer som är baserade på tillit. Detta innefattar att ge korrekt och tydlig information om produkter och tjänster, prissättning, och eventuella villkor eller begränsningar. En annan aspekt av god affärsetik är att respektera kundens integritet.

3. Väl utformad arbetsmiljö

Det är viktigt att skapa en miljö där medarbetarna trivs och känner sig motiverade. När medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och trivs på jobbet, kommer det att avspeglas i deras interaktioner med kunderna. Genom en sund arbetskultur kan medarbetarna känna sig trygga och bekväma i sitt arbete, vilket i sin tur gör att de kan fokusera på att ge kunderna bästa möjliga service.

4. Professionell hantering av klagomål

Om en kund framför ett klagomål har de förväntningar på att deras problem eller missnöje ska åtgärdas på ett snabbt, effektivt och tillfredsställande sätt. En professionell hantering av klagomål innebär ansvarstagande för felet eller missförståndet som har uppstått och att erbjuda en lämplig lösning. Ett sådant agerande visar att företaget värdesätter kundens feedback.

5. Starka kundrelationer

Genom att ha lyhörda medarbetare visar företaget att de bryr sig om sina kunder. Vid en seriös kundkontakt är medarbetarna villiga att arbeta för att skapa och upprätthålla en meningsfull relation till kunden. Detta leder i sin tur till en känsla av tillit och förtroende, vilket gör att kunden i större utsträckning känner lojalitet till företaget och dess medarbetare.

Om Kontakta

Kontakta är en bransch- och intresseorganisation som företräder företag inom kundservice och försäljning på distans, via telefon och digitala kanaler. Organisationens syfte är att verka för ett bra klimat mellan konsumenter, samhälle och de företag som arbetar inom dessa områden.
Läs mer om Kontakta

Om Key Solutions

Key Solutions arbetar med sälj- och marknadsföringslösningar med fokus på kvalité, försäljning, resultat och varumärkesbyggande. Koncernen består av över 200 medarbetare som dagligen hjälper några av Sveriges största och mest välkända företag. Key Solutions har lokala kontor i Stockholm, Göteborg och Västerås, med påbörjad utlandsexpansion 2023.

Läs mer om Key Solutions

Tillbaka Next Article
We Use Cookies
Our website uses cookies to ensure you get the best experience while you’re here!