Key Solutions erbjuder årliga hälsokontroller till sina medarbetare tillsammans med NEM
Sv
Key Solutions erbjuder årliga hälsokontroller till sina medarbetare tillsammans med NEM

Ett primärt fokus för Key Solutions är att ge sina anställda ett hälsosamt arbetsklimat och det stöd som är nödvändigt för att kunna utföra ett bra arbete. Som ett led i att uppnå en gynnsam arbetsmiljö och god hälsa bland medarbetarna erbjuds samtliga anställda en årlig hälsoundersökning som utförs av Nordic Executive Medicine (NEM).

Genom en modern företagshälsovård med proaktiva och flexibla hälsoinsatser förebygger NEM ohälsa på arbetsplatsen och hjälper medarbetare att må bättre. NEM upptäcker och åtgärdar hälsorisker och arbetsmiljöproblem i ett tidigt skede, och skapar på så sätt förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv. Key Solutions medarbetare får årligen ta del av en förebyggande hälsoundersökning som en särskild förmån via NEM.

Dr. Mahir Vazda, M.D och specialist i internmedicin hos NEM, berättar om samarbetet:

– Samarbetet med Key startade 2019 och sedan dess har vi arbetat med flera olika områden, såsom covid och arbetsmiljöfrågor. Vi har också jobbat med ledningen i olika typer av hälsoaktiviteter för att främja hälsa på arbetsplatsen. Hälsokontrollen utförs för att säkerställa en god hälsa, om vi hittar någonting avvikande kan vi sätta in åtgärder direkt vilket minskar långvarig sjukfrånvaro.

Samarbetet med NEM är en del av det kontinuerliga arbetsmiljöarbete som Key Solutions bedriver. Hälsoundersökningarna ger goda förutsättningar för medarbetarnas välmående på arbetsplatsen.

– Syftet med hälsoundersökningen är att upptäcka ohälsa och sjukdomar tidigt. Tillsammans kartlade vi Key Solutions behov och kunde anpassa undersökningen efter deras medarbetare.

Genom att upptäcka ohälsa tidigt kan NEM och Key Solutions agera i förebyggande syfte. När medarbetarna mår bra har det i sin tur en positiv inverkan på arbetsplatsen som helhet såväl som för livet utanför jobbet.

– Med hjälp av en gedigen hälsokontroll kan läkaren hitta orsaken och ge konkreta råd för att medarbetaren ska bibehålla en god fysisk såväl som psykisk hälsa. Medarbetare som mår bra ger arbetsgivaren personal som både är mer kreativa och produktiva och som dessutom stannar kvar längre på arbetsplatsen, fortsätter Mahir.

Hälsoundersökningen är ett sätt för Key Solutions att visa uppskattning för sina medarbetare.

– Det är verkligen ett jättefint erbjudande man får som anställd i Key Solutions – ett extra skyddsnät för att ta hand om sin hälsa, avslutar Mahir.

Key solutions blev tidigare i år utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser för tionde året i rad av Great Place to Work. Linnea Strand, HR-ansvarig på Key Solutions, lyfter företagets arbetsmiljöarbete och samarbetet med NEM som en viktig framgångsfaktor bakom detta:

– På Key Solutions arbetar vi kontinuerligt med nya initiativ för att förbättra arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete har lagt grunden för Key Solutions framgångar och de utmärkelser som vi bland annat mottagit från Great Place To Work. Samarbetet med NEM är ett strategiskt beslut för att vi ska kunna fortsätta erbjuda våra medarbetare en arbetsplats utöver det vanliga – en plats där du har möjlighet att utvecklas och må bra på samma gång!

Om NEM

Nordic Executive Medicine (NEM) är ett skandinaviskt hälsoföretag som arbetar med den senaste vetenskapen inom longevity medicine för att minska risken för sjukdom, förbättra sina klienters prestation och leva längre, hälsosammare liv. Som medlem hos NEM får du en personlig longevity coach som skräddarsyr din hälsoresa med kontinuerlig provtagning och obegränsad support för att minska kroppens åldrande och optimera din hälsa.
Läs mer om NEM

Om Key Solutions

Key Solutions arbetar med sälj- och marknadsföringslösningar med fokus på kvalité, försäljning, resultat och varumärkesbyggande. Koncernen består av över 200 medarbetare som dagligen hjälper några av Sveriges största och mest välkända företag. Key Solutions har lokala kontor i Stockholm, Göteborg och Västerås, med planer på utlandsexpansion under år 2023.
Läs mer om Key Solutions

Tillbaka Next Article
We Use Cookies
Our website uses cookies to ensure you get the best experience while you’re here!