Förvärvet: "Känslan är att vi kommit hem"
Sv
Förvärvet: "Känslan är att vi kommit hem"

I september 2022 förvärvade Key Solutions företaget Nilsson & Köllerstedt, specialister inom markavtal. Förvärvet har berikat koncernens portfölj och stärkt erbjudandet för dess kunder. Nu, knappt ett och ett halvt år senare, följer vi upp hur samarbetet utvecklats.

I denna artikel delar Sebastian Nilsson och Maximilian Köllerstedt, grundarna av Nilsson & Köllerstedt, med sig av sina erfarenheter av att bli en del av Key Solutions. De berättar om hur den första tiden motsvarat förväntningarna och de utvecklingsmöjligheter förvärvet medfört.

Övergången från mindre till större bolag

När Maximilian och Sebastian får frågan om hur de upplevt den första tiden hos Key Solutions är de entusiastiska. De berättar att de har fått en helt annan tyngd och organisation bakom sig, vilket har möjliggjort satsningar och uppdrag som de tidigare hade behövt tacka nej till.

"Det har blivit jättebra! Vi har förverkligat många av de drömmar vi hade innan förvärvet", säger Maximilian.

Inför förvärvet la Maximilian och Sebastian mycket tid på att lära känna personerna i Key Solutions. Detta menar de har förenklat övergången, och inneburit att bägge parter haft god förståelse för varandras förväntningar.

“Vi var två 27-åriga killar som hela våra karriärer drivit ett litet bolag. Helt plötsligt blev vi förvärvade och det var det största som hänt. Även om det var otroligt stort för oss då så har förvärvet ändå överträffat våra förväntningar. Det har skapat möjligheter som vi tidigare inte trodde var möjliga. Idag rustar vi för en utlandsexpansion – att vi skulle komma så långt är ingenting vi kunde drömma om”, berättar Sebastian.

Maximilian lyfter även att de har blivit integrerade i Key Solutions organisation på ett bra sätt. Det har inte blivit en uppdelning i organisationen där de bara fokuserat på sina egna affärer, utan de har i hög grad blivit inkluderade i andra projekt inom Key Solutions. Förutom de karriärmässiga fördelarna förvärvet inneburit så lyfter båda att de trivs väldigt bra tillsammans med resten av teamet på Key Solutions.

“Känslan är att vi har kommit hem”, säger Maximilian.

Nycklarna till ett framgångsrikt samarbete

Vad är då nycklarna till att det blivit ett lyckat samarbete? Maximilian och Sebastian beskriver det öppna klimatet som råder mellan dem och övriga medarbetare i Key Solutions som en viktig faktor. Genom en öppen kommunikation går det smidigt att lyfta idéer och att driva projekt framåt.

"För mig är det supertydligt. Jag skäms aldrig över att ringa och föreslå en idé eller bolla någonting som går lite utanför ramarna av det vi kanske gör idag. Det är väldigt högt i tak och nya idéer välkomnas och diskuteras på ett bra sätt", berättar Sebastian.

Båda är optimistiska och nyfikna på det kommande året. Genom att ha lagt en god grund för utveckling under 2023 ser de fram emot att fortsätta växa och ta nya steg inom Key Solutions:

"Vi ska göra det vi gjorde under 2023, men i större omfattning och ännu bättre. Vi tar nya steg för att nå nya höjder", säger Sebastian. Maximilian instämmer och ser fram emot 2024: "I år kommer vi att arbeta med att etablera nya affärsområden på den svenska marknaden samt expandera utomlands. Vi är otroligt spända på att se vad vi kan åstadkomma."

Om Key Solutions

Key Solutions arbetar med sälj- och marknadsföringslösningar med fokus på kvalité, försäljning och varumärkesbyggande. Koncernen består av över 200 medarbetare som dagligen hjälper några av Sveriges största och mest välkända företag. Key Solutions har lokala kontor i Stockholm, Göteborg och Västerås, med påbörjad utlandsexpansion.
Läs mer om Key Solutions

Om Key Infrastructure

Key Infrastructure arbetar med helhetslösningar för infrastrukturbolag. Affärsområdet innefattar försäljning, markavtal och projektledning för några av Sveriges största företag. Key Infrastructure arbetar dagligen med att skapa förbättringar i samhället genom att vara med och bygga framtidens kommunikationsnät.

Tillbaka Next Article
We Use Cookies
Our website uses cookies to ensure you get the best experience while you’re here!