Key Omnichannel tar emot utmärkelsen Trygg Kundkontakt 2021
Sv
Key Omnichannel tar emot utmärkelsen Trygg Kundkontakt 2021

Trygg Kundkontakt är en märkning för etiska kundkontakter i syfte att vägleda konsumenter och kunder till företag som erbjuder seriös försäljning och kundservice via telefon och digitala kanaler. Kontakta delar årligen ut kvalitetsutmärkelsen Trygg Kundkontakt till de medlemsbolag som lever upp till de högt ställda krav som ett medlemskap i Kontakta föreskriver.

 

Kvalitetsmärkningen omfattar:

·     Efterlevnad av Kontaktas stadgar och affärsetiska riktlinjer

·     Efterlevnad av svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet

·     Schyssta villkor för personal i form av kollektivavtal eller motsvarande pensions- och försäkringsskydd

·     God arbetsmiljö

·     För de fall kundklagomål uppstår ska dessa ärenden hanteras på ett professionellt sätt och kunden/konsumenten ska känna att den erhållit ett bra bemötande.

·     Kundklagomål, dess antal och art, följs årligen upp av Kontakta.

·     Minst en person i ledande befattning ska ha genomgått Kontaktas introduktionsutbildning

·     Den årliga självdeklarationen ska vara inlämnad.


Syftet med utmärkelsen Trygg Kundkontakt är att visa att kvalitet gör skillnad och att seriösa bolag är värda att lyfta fram. Kundservice och telefonförsäljning är viktigt för svenskt näringsliv och konsumentmarknad ur många perspektiv och genom att belysa seriositet önskar Kontakta att myndigheter och beslutsfattare ska värna om dessa verksamheter.

Tillbaka Next Article
We Use Cookies
Our website uses cookies to ensure you get the best experience while you’re here!